कविता कोणी करावी?

कविता कोणी करावी? कविता शिकलेल्याने करावी कविता न शिकलेल्याने करावी कविता अनुभवी वृद्धाने करावी कविता अजाण बालकानेही करावी कविता शहाण्याने…

Continue Reading →

अपूर्ण

…एखादया दीर्घ कादंबरीतल्या कथेत अचानक एखादी गुंतलेली कथा सुरू होते…गुंतलेली नव्हे गुंफलेली म्हणणे जास्त योग्य ठरेल ती मुख्य कथेला पूरक…

Continue Reading →

ओझे

…आयुष्यातल्या काही न टाळता आलेल्या (मी जाणूनबुजून ‘न टाळता येणाऱ्या’ लिहायचे टाळले आहे) गोष्टींचे ओझे कधीकधी इतके बोजड वाटते की…

Continue Reading →

ओझे

…आयुष्यातल्या काही न टाळता आलेल्या (मी जाणूनबुजून ‘न टाळता येणाऱ्या’ लिहायचे टाळले आहे) गोष्टींचे ओझे कधीकधी इतके बोजड वाटते की…

Continue Reading →

न्यूट्रल पॉईंट

…माणसाच्या आयुष्यात तो न्यूट्रल पॉईंट लवकरच यायला हवा…हो न्यूट्रल पॉईंट, म्हणजे बाहेरून ओढ लावणारे प्रेम, हवेहवेसेपण आणि आतल्या आत कोलमडून…

Continue Reading →