क्षण

आयुष्यात काही क्षण असेही यावेत… आयुष्यात काही क्षण असेही यावेत… ज्यां क्षणांतच हे जीवन विरूनी जावे… तुझ्या शोधातच मग फिरुनी…

Continue Reading →