ओझे

…आयुष्यातल्या काही न टाळता आलेल्या (मी जाणूनबुजून ‘न टाळता येणाऱ्या’ लिहायचे टाळले आहे) गोष्टींचे ओझे कधीकधी इतके बोजड वाटते की…

Continue Reading →

आई

राहिले मागे तुझे ते घेऊन जा एकदा तेवढ्यासाठी तरी तू येऊन जा एकदा हा असाह्य भार झाला तुझ्या आठवणींचा हात…

Continue Reading →