मन

मन सोसाट्याच्या वाऱ्याचे, की लुकलूकणाऱ्या ताऱ्याचे? अवखळ वाहत्या झऱ्याचे, की आरश्यामागील पाऱ्याचे? मन आहे नक्की कशाचे? मन आहे नक्की कुणाचे?…

Continue Reading →

सारथी

बरेचदा समुद्रातील प्रचंड वादळ एखाद्या गलबतला उलथवून टाकू शकत नाही पण त्याच गलाबताला एखादा पाण्याचा शांत प्रवाह भरकटवून टाकू शकतो…इतका…

Continue Reading →

जबाबदारी

कितीही कर्तृत्ववान माणूस झाला आणि एखाद्या क्षणी त्याने स्वतः बद्दलची जबाबदारी मग ती कोणत्याही प्रकारची का असेना, घेण्याचे टाळले की…

Continue Reading →

आशीर्वाद

ज्याच्या भेटिसाठी लोक आपले उभे आयुष्य पणाला लावतात, उमेदिची सगळी वर्षे घनघोर अरण्यात जीवघेणी तपश्चर्या करण्यात घालवतात, फक्त मृत्युनंतरच त्याची भेट…

Continue Reading →

तृप्ती

तुझ्या हळूवार स्पर्षाने मला जाग आली. खरं  तर हे रोजचेच होते त्यात नवीन असे काहीच आता उरले नव्हते. अगदी दररोज…

Continue Reading →

…कधितरी

…कधितरी मी नसेन पण तुला माझी आठवण येइल, माझ्या आठवणींनी जीव व्याकूळ होईल, बाहेर वाजणार्‍या पावलांची चाहूल तुला माझ्या येण्याची…

Continue Reading →

किंमत

धर्म! हिंदू वेद -शास्त्रांप्रमाणे ‘धर्म’ म्हणजे जगण्याचा नैसर्गिक नियम! आणि ‘कर्म’ म्हणजे क्रिया-प्रतिक्रियेचा नैसर्गिक नियम! हे सगळं जग ह्या दोन नियमांना अनुसरुन चालते .ह्या दोन मूलभूत दैवी नियमांच्या च्यतिरीक्त सगळे…

Continue Reading →

आयुष्य

जसजसे आयुष्य सरत जाते, तसतसे लहानपणी पडणारे अनेक प्रश्न उलगडत जातात. आयुष्यातल्या अनेक अनुत्तरीत प्रश्नांवर अनुभवाचा प्रकाश पडतो आणि त्यातून त्या…

Continue Reading →

सप्रेम नमस्कार!

बर्‍याच दिवसांपासुन घर घेण्याचा विचार मनात होता, शोधाशोधही चालुच होती पण योग काही येत नव्ह्ता! तुम्हा सर्वांची घरे बघून मनातल्या मनातून फार हेवा…

Continue Reading →