काहीबाही

तुझ्या प्रश्नाचे नव्हतेच उत्तर म्हणूनच म्हटले बोलूया नंतर… उगीच सांगून काहीबाही का वाढवावे आपल्यातील अंतर ? वळून जाता माघारी तू…

Continue Reading →

गणित

भागाकार करता करता बाकी मोजत होतो आयुष्याच्या गणिताची मी किंमत शोधत होतो बेरजेचा तर प्रश्न कधी आलाच नाही आजवर वजा…

Continue Reading →

ओझे

…आयुष्यातल्या काही न टाळता आलेल्या (मी जाणूनबुजून ‘न टाळता येणाऱ्या’ लिहायचे टाळले आहे) गोष्टींचे ओझे कधीकधी इतके बोजड वाटते की…

Continue Reading →

रस्ते

कसेही कुठेही वळतात रस्ते पुन्हा माघारीच नेतात रस्ते उभा चौकात मी स्तब्ध आहे वेगात कुठे हे पळतात रस्ते (?) काय…

Continue Reading →