आई

राहिले मागे तुझे ते घेऊन जा एकदा तेवढ्यासाठी तरी तू येऊन जा एकदा हा असाह्य भार झाला तुझ्या आठवणींचा हात…

Continue Reading →