असा ‘मी’

समजले ते समजेल तसे वाटले ते वाट्टेल तसे घडते जे घडेल तसे स्वीकारतो मी कळेल ते कळले तसे वळेल जे वळले तसे…

Continue Reading →

न्यूट्रल पॉईंट

…माणसाच्या आयुष्यात तो न्यूट्रल पॉईंट लवकरच यायला हवा…हो न्यूट्रल पॉईंट, म्हणजे बाहेरून ओढ लावणारे प्रेम, हवेहवेसेपण आणि आतल्या आत कोलमडून…

Continue Reading →

राज्य

ओलांडला उंबरा सुखाचा राज्यात दुःखाच्या आलो बघता बघता एव्हाना इथला सम्राट झालो इथली घरे दुःखाची माणसेही दुःखीच हसऱ्या चेहरऱ्यावरही गडद…

Continue Reading →