बांध

जागोजागी फाटलेल्या मनाला
ठिगळं लावू पाहतय कोणी
खळखळ वाहत्या मनाला
बांध घालू पाहतय कोणी
जखमा भलत्याच खोल तिच्या
जरी दिसल्या वरवरच्या
चुका आपल्याच झाल्या म्हणून
पांघरूण घालू पाहतय कोणी…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *